Marek Mnich (Członek ZG, Przewodniczący KK NSZZ _Solidarność_-80, Wiceprzewodniczący FZZ)