Krzysztof Małecki (Członek ZG, Przewodniczący ZW FZZ woj. wielkopolskiego)