Krzysztof Balcer (Członek ZG, Przewodniczący ZW FZZ woj. warmińsko-mazurskiego)