Krystyna Dębkowska (Wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych)