Beata Kalicka (Członek ZG, Przewodnicząca Związku Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej)