Joanna Stec – Trzpil (Członek ZG, Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji)