Jacek Skała (Członek ZG, Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP)