Jacek Przepiórzyński (Członek ZG, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Warsztatowych)