Roman Harczenko (Członek ZG, Wiceprzewodniczący NSZZ Ciepłowników w Polsce)