Grzegorz Kołodziej (Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy)