Dariusz Trzcionka-1 (Członek ZG, Wiceprzewodniczący FZZ, PZZ KADRA)