Dariusz Czech (Członek ZG, Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ _Solidarność_-80)