Damian Drzewiecki (Członek ZG, Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników WORD)