Bolesław Groński (Członek ZG, Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, NSZZ FiPW)