Stanisław Taube (Członek ZG, Przewodniczący ZW FZZ woj. pomorskiego)