Bartłomiej Gesek (Członek ZG, Przewodniczacy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych)