Andrzej Arndt (Członek ZG, Przewodniczący ZW FZZ woj. kujawsko – pomorskiego)