Andrzej Wójcik (Członek ZG, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów)