Andrzej Mazurek (Członek ZG, Członek Zarządu Głównego NSZZ FiPW)