Apel-partnerow-spo-ecznych-o-pows-trzymanie-się-przed-lockdownem