Ambitne propozycje na rzecz trwałego ożywienia ze strony Unii Europejskiej. Teraz przywódcy państw muszą pokazać odpowiedzialność i solidarność

Komentując unijny Pakiet Odbudowy Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział:

„Europa stoi przed największą recesją od lat 30-tych po tym, jak zaatakowała ją największa pandemia od stuleci, czego skutkiem może być masowe bezrobocie i wzrost nierówności społecznych.

Dlatego też EKZZ z uznaniem odnotowuje ambitną strategię odbudowy zaproponowany przez Ursulę von der Leyen. Fundusz w wysokości 750 mld euro na odbudowę plus 1,1 biliona euro z Wieloletnich Ram Finansowych (7-letni budżet UE), to coś czego Europa potrzebuje.

Doceniamy pomysł, by tak potężne środki na inwestycje w większości były przeznaczane państwom w ramach grantów i że te pieniądze będą pochodziły ze wspólnego zadłużenia gwarantowanego przez Komisję Europejską. Jego spłatę mają zapewnić długo oczekiwane „zasoby własne UE”, co pozwoli na dalsze zadłużanie się poszczególnych państw.

Słusznie wskazano, że inwestycje związane z wychodzeniem z recesji w Europie powinny być powiązane z unijnymi zobowiązaniami dotyczącymi walki ze zmianami klimatycznymi i bezrobociem wśród młodych.

Z zadowoleniem przyjmujemy informację, że inwestycje w środowisko i gospodarkę cyfrową będą uprzywilejowane, a wszystkie pieniądze będą powiązane z funduszami ekonomicznej i społecznej spójności, co oznacza, że solidarność, równość i społeczne włączanie zostaną ochronione.

Odbudowa nie może pójść w tradycyjną stronę – „biznes taki jak dotąd” – czyli cięcia, zaciskanie pasa, nie do wytrzymania obciążenia podatkowe – to nie może się więcej wydarzyć. Obywatele, pracownicy czekają na uczciwą i bardziej zieloną Europę, która działa na rzecz wszystkich.

Unia Europejska nie może po prostu dać pieniędzy biznesowi, bez zachowania kontroli nad jego zachowaniem. Finansowanie z funduszu odbudowy powinno być warunkowane gwarancją tworzenia przyzwoitych miejsc pracy, płaceniem uczciwie podatków i wspólną pracą na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych.

Podkreślamy, że prawa społeczne i prawa człowieka, rządy prawa, dialog społeczny, demokracja w miejscu pracy, Europejski Filar Spraw Socjalnych muszą być kompasem dla wszystkich środków z funduszu odbudowy.

Usługi publiczne, opieka zdrowotna, edukacja, systemy opieki socjalnej, infrastruktura społeczna muszą otrzymać silne wsparcie.

Strategia odbudowy słusznie podkreśla konieczność zwrócenia uwagi na wzmocnienie unijnej gospodarki co pozwoli obronić miejsca pracy w Europie, przemyśleć na nowo nasze zasady konkurencji i uczynić naszą politykę handlową bardziej zrównoważoną.

Jest także bardzo ważne, że w swoim programie działania na rok 2020 Komisja Europejska potwierdziła wszystkie inicjatywy, które pozwolą nadać tempa uczciwej i społecznie zrównoważonej odbudowy. Chodzi o takie sprawy jak przejrzystość płac, płace minimalne, uczciwe opodatkowanie, bezrobocie młodych, edukacja cyfrowa, praca w platformach, zasady gospodarczego zarządzania w UE. To czego brakuje to spraw BHP i domagamy się, by je włączyć”.