Ambasadorowie przy UE w końcu przyjęli chroniący miejsca pracy SURE!

Komentując przyjęcie dzisiaj instrumentu SURE przez COREPER, Luca Visentini, sekretarz generalny EKZZ powiedział:
EKZZ cieszy się z przyjęcia instrumentu SURE, który będzie pomagał zachować miejsca pracy. Jednocześnie ubolewa, że zajęło to miesiąc z powodu weta kilku państw członkowskich UE, co stworzyło ryzyko utraty pracy lub zarobków dla wielu pracowników.
Obecnie apelujemy do państw członkowskich, by przyspieszyły ich proces podejmowania decyzji i spowodowały, że gwarancje z programu SURE będą natychmiast dostępne. 42 miliony pracowników będących na skróconym czasie pracy nie może dłużej czekać.
Apelujemy także do rządów państw, by przyspieszyły swoje procedury biurokratyczne i wypłaciły rekompensaty do zarobków dla ich beneficjentów. Jest skandalem, że po dwóch miesiącach miliony pracowników dalej czeka na finansowe wsparcie, do którego mają prawo. Prosimy Komisję Europejską, by szybko przygotowała wytyczne, które pozwolą państwom członkowskich objąć pomocą wszystkich pracowników mających skrócony czas pracy i czekających na rekompensaty do wynagrodzeń, w tym pracowników „niestandardowych” i samozatrudnionych i zapewnić, że poziom tych rekompensat wyniesie co najmniej 80% ich pensji”.