Akta Ubera: Dyrektywa dotycząca pracy w platformach powinna zostać zawieszona na czas śledztwa

 
EKZZ wzywa dziś do wstrzymania procesu legislacyjnego dotyczącego projektu dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy w platformach do czasu pełnego zbadania przez Parlament Europejski antypracowniczego lobbingu w UE przez Ubera.
 
W liście wysłanym do sprawozdawców i kontrsprawozdawców Parlamentu Europejskiego w tej sprawie sekretarz Konfederacji EKZZ Ludovic Voet pisze:
 
Jak wiecie, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych zwróciła się do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie lobbingu Ubera w instytucjach UE.
 
Ponieważ dziennikarze wciąż odkrywają przypadki łamiącego prawo modus operandi Ubera, uważamy, że wszelkie dalsze kroki w procedurze ustawodawczej w sprawie dyrektywy dotyczącej poprawy warunków pracy w platformach powinny poczekać na wynik tego dochodzenia.
 
Niedopuszczalne jest, aby amerykańska firma oferująca usługi przewozowe, która od tego czasu rozszerzyła swoją działalność na wiele innych sektorów i kontynentów, zatrudniła urzędników państwowych i naukowców, aby pomogli im zaprojektować i wdrożyć zasady oraz prawa w celu przykrycia ich nadużyć.
 
Rzeczywiście, wydaje się, że niektóre poprawki zgłoszone do raportu posła Gualminiego mają na celu uzasadnienie ciągłego wyzysku pracowników i odzwierciedlają wysiłki lobbingowe Move EU i Delivery Platforms Europe, których aktywnymi członkami są Uber i Uber Eats.
 
Sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini napisał również oddzielnie do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli i przewodniczącego Komisji Zatrudnienia (EMPL) Dragoşa Pîslaru, w którym wezwał do przeprowadzenia dochodzenia oraz zawieszenia akredytacji lobbystów Ubera do czasu jego zakończenia. W liście czytamy:
 
Stawką są prawa milionów pracowników cyfrowych platform pracy, a obywatele Europy zasługują na dokładne dochodzenie, aby wyjaśnić i zapobiec wszelkim nieuprawnionym wpływom Ubera w obecnej demokratycznej procedurze ustawodawczej”.