A. Arndt: “Wpływy z reklam na i w autobusach czy tramwajach – zresztą malejące – też nie zapewnią takich dochodów, by wystarczyło na podwyżki.”