24 miliony osób mogłoby otrzymać podwyżkę na mocy dyrektywy UE

Ponad 24 miliony pracowników otrzymujących niskie płace w UE otrzymałoby bardzo potrzebną podwyżkę, gdyby przyjęte zostały propozycje związków zawodowych dotyczące projektu dyrektywy UE w sprawie odpowiedniego minimalnego wynagrodzenia.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych naciska na wprowadzenie do prawodawstwa „progu przyzwoitości”, który zapewniłby, że ustawowe płace minimalne nigdy nie byłyby niższe niż 60% mediany wynagrodzenia i 50% średniej płacy w państwie członkowskim.

Komisja Europejska umieściła próg w projekcie dyrektywy, ale tylko jako orientacyjny wskaźnik dla państw członkowskich. EKZZ współpracuje z posłami do PE, aby uczynić go obowiązkowym wskaźnikiem, gdy dyrektywa trafi już do Parlamentu Europejskiego.

EKZZ wzywa również do wprowadzenia zmiany, która zapewni, że wymóg „adekwatności” w dyrektywie oznacza, że państwa członkowskie mogą decydować o poziomie, na jakim mają być wypłacane ich ustawowe płace minimalne (powyżej wspomnianego progu), ale muszą one zawsze zapewniać godziwy poziom życia.

Analiza przeprowadzona przez Komisję Europejską wykazała, że ustalenie „progu przyzwoitości” doprowadziłoby do wzrostu płac dla co najmniej jednej czwartej pracowników w sześciu krajach UE.

Państwo

Bułgaria

Czechy

Niemcy

Estonia

Grecja

Hiszpania

Francja

Chorwacja

Węgry

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Malta

Łotwa

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Słowacja

Liczba pracowników, którym płaca wzrasta od „progu przyzwoitości”

648,951

492,040

6,834,661

116,361

907,486

4,120,214

2,201,939

249,612

803,709

486,833

115,777

57,552

24,323

143,656

657,937

3,998,329

508,126

1,476,091

61,832

408,788

Odsetek całkowitej siły roboczej, który skorzystałby z progu

23%

11%

18%

21%

34%

25%

9%

17%

20%

25%

10%

22%

12%

19%

9%

31%

13%

36%

7%

19%

Są to dane przedstawione przez Komisję Europejską, które nie zostały zweryfikowane i są w niektórych przypadkach niedoszacowane. Na przykład prawidłowa wartość dla Holandii to 16,52%.
Esther Lynch, zastępczyni sekretarza generalnego EKZZ powiedziała:
Płaca minimalna, która pozostawia pracowników w biedzie, z założenia traci sens płacy minimalnej. Nawet konserwatywne dane Komisji Europejskiej dostrzegają przerażającą sytuację, w jakiej znajdują się miliony osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie, a projekt dyrektywy nie przełożyłby się na realne podwyżki płac w obecnym stanie.
Teraz do Parlamentu Europejskiego i rządów należy zmiana projektu dyrektywy, tak aby państwa członkowskie nie mogły już ustalać swoich minimalnych wynagrodzeń poniżej„ progu przyzwoitości ”. Ponadto należy również zmienić dyrektywę, aby zobowiązać państwa członkowskie do ustalenia ich ustawowych minimalnych wynagrodzeń powyżej progu przyzwoitości i wypłacania ich na „odpowiednim” poziomie, który jest wypracowywany przy pełnym zaangażowaniu związków zawodowych.
Godna podwyżka płac dla osób o najniższych dochodach w Europie jest od dawna oczekiwana i przyspieszyłaby odbudowę Unii Europejskiej. Nie ma lepszego bodźca gospodarczego niż wkładanie pieniędzy do kieszeni najniżej opłacanych, którzy są bardziej skłonni do wydawania ich na najpotrzebniejsze cele, niż ich gromadzenie.
Propozycje EKZZ, aby dyrektywa zawierała „próg przyzwoitości” i gwarancję „adekwatności” mają zastosowanie do państw członkowskich, w których w ogóle obowiązują ustawowe płace minimalne.