Związki zawodowe publikują swoją dyrektywę o równych płacach, by zaprotestować przed opóźnieniem ze strony Komisji Europejskiej

EKKZ podjął niezwykłe działanie publikując  swoją wersję dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń protestując w ten sposób przeciwko opóźnieniu przez Komisję Europejską jej publikacji – jak wynikało z wcześniejszych zobowiązań – w Europejskim Dniu Równości Wynagrodzeń.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecała przedstawienie „wiążących działań na rzecz przejrzystości wynagrodzeń” w ciągu 100 dni od objęcie urzędu.
Minęło 339 dni, a kobiety dalej czekają na propozycję Komisji, która pomoże zwalczyć 16% lukę płacową ze względu na płeć.
Komisja podała w wątpliwość swoje zaangażowanie w tę inicjatywę, zaznaczając ją w kalendarzu jako „do potwierdzenia” i przesunęła publikację na 15 grudnia.
Aby pomóc w powrocie tej inicjatywy na właściwy tor, EKZZ zleciła ekspertom ds. Europejskiego prawa pracy sporządzenie właściwego pod względem prawnym dokumentu legislacyjnego, z którego Komisja Europejska może czerpać inspirację.
W 18 artykułach, 3000 słowach, propozycja EKZZ zawiera między innymi takie propozycje:
– zakaz stosowania klauzul dotyczących tajemnicy płac w umowach, aby pracownicy mogli omówić sprawę wynagrodzenia.
– Wymóg udostępniania informacji o ocenie pracy w celu ustalenia jednakowej płacy za pracę o jednakowej wartości.
– Wymóg dla wszystkich pracodawców sporządzania audytów informacji o wynagrodzeniach i rocznych planów działań dotyczących równości wynagrodzeń.
– Wzmocnienie związków zawodowych w procesie negocjacji płacowych z pracodawcą, by zwalczać nierówności płac.
Publikacja tego modelowego prawodawstwa następuje miesiąc po tym, jak EKZZ ujawniła, że kobiety w UE będą musiały czekać do 2104 r., aby otrzymać równe wynagrodzenie, jeśli nie będzie działań mających na celu przyspieszenie obecnego tempa zmian.
Komentując zaprezentowany dokument, zastępca sekretarza generalnego EKZZ Esther Lynch powiedziała:
Wybór pierwszej kobiety, jako przewodniczącej Komisji Europejskiej i jej obietnica przejrzystości wynagrodzeń przyniosły kobietom prawdziwą nadzieję na pozytywne zmiany, bo dotąd ich praca była stale i długo niedoceniana. Niestety, wydaje się, że sprawa równego wynagrodzenia wymyka się z kalendarza prac Komisji, mimo że kobiety stanowią większość siły roboczej na froncie walki z Covid-19 w źle płatnych pracach, takich jak opieka i sprzątanie.
Aby pomóc przewodniczącej von der Leyen dotrzymać obietnicy wyborczej, związki zawodowe przygotowały własny projekt dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć, z której Komisja Europejska może swobodnie korzystać.
Wzywamy przewodniczącą von der Leyen, aby z okazji Europejskiego Dnia Równości Wynagrodzeń ponownie zobowiązała się do przestrzegania terminów opracowania obiecanych przepisów dotyczących przejrzystości wynagrodzeń, tak aby kobiety w Europie nie musiały czekać do następnego stulecia na równą płacę”.
Cały dokument projektu tutaj.