Wspólne stanowisko strony pracowników dotyczące wybranych aspektów projektu ustawy z dnia 11 lipca 2022 r.: Ustawa o sporach zbiorowych