Unia Europejska ostrzega przed wycofaniem się za wcześnie ze wsparcia na rzecz utrzymania miejsc pracy

Kategoria:
Komisja Europejska dołączyła dziś do związków zawodowych, ostrzegając państwa członkowskie przed przedwczesnym wycofywaniem wsparcia finansowego dla pracowników i przedsiębiorstw.
 
Ale Komisja musi teraz przełożyć swój apel na konkretne działanie poczynając od refinansowania wsparcia zatrudnienia w ramach instrumentu SURE na 2021 r., by zapewnić, że wszystkie państwa członkowskie będą mogły utrzymać środki wsparcia zgodnie z oczekiwaniami.
 
Prognoza gospodarcza Komisji (economic forecast) na zimę 2021 r. pokazuje, że jawi się „światło na końcu tunelu”, a silny wzrost gospodarczy powróci w drugiej połowie tego roku. Przewidywany wzrost na poziomie 3,7% – 3,9% może być jeszcze silniejszy, jeśli nastąpi „ambitna i szybka realizacja” planu naprawy UE, jak przewiduje prognoza.
 
Jednak największym zidentyfikowanym zagrożeniem dla ożywienia jest czas trwania środków wsparcia gospodarczego w państwach członkowskich. W prognozie czytamy bowiem:
 
„Opóźnione ożywienie zwiększa potencjał trwałych blizn w strukturze europejskich gospodarek i społeczeństw, głównie w wyniku bankructw i wyższego bezrobocia”.
 
O konsekwencjach wycofania wsparcia w prognozie napisano:
 
Opóźnione ożywienie zwiększa potencjał trwałych blizn w strukturze europejskich gospodarek i społeczeństw, głównie w wyniku bankructw i wyższego bezrobocia”.
 
Bezrobocie w UE – 16 mln – już wzrosło o 2 mln w porównaniu z rokiem poprzednim. Obecny raport mówi, że „wpływ pandemii był bardziej dotkliwy, niż wskazywałyby tradycyjne dane o zatrudnieniu i bezrobociu”.
 
Sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini powiedział:

 
„Dzisiejsza prognoza pokazuje, że środki wspierania zatrudnienia działają i należy je utrzymać do czasu rozpoczęcia prawdziwego ożywienia. Zakończenie wsparcia teraz spowodowałoby masowe bezrobocie i byłoby tragedią, gdy wreszcie pojawia się światełko na końcu tunelu.
 
Tymczasem  90% pieniędzy UE zarezerwowanych na finansowanie programów wspierania zatrudnienia w państwach członkowskich zostało już przydzielonych.
 
Komisja Europejska musi refinansować swój instrument SURE, by wszystkie państwa członkowskie były w stanie zastosować się do jej rad i utrzymać wsparcie do czasu rozpoczęcia ożywienia ”.