Turcja: Zatrzymanie przywódców związkowych utrudnia działania humanitarne

Zastępca sekretarza generalnego Konfederacji Postępowych Związków Zawodowych Turcji (DISK), Fahrettin Engin Erdoğan, znalazł się wśród przywódców i członków związku zatrzymanych podczas protestu w Stambule w niedzielę.
Protest został zorganizowany przez DISK i Konfederację Związków Zawodowych Pracowników Publicznych (KESK) w związku z doniesieniami o korupcji utrudniającej pomoc ofiarom niedawnego trzęsienia ziemi w tym kraju.
Członkowie obu związków byli wśród ponad 100 zatrzymanych osób.
Odpowiadając na to zdarzenie, sekretarz generalna EKZZ Esther Lynch powiedziała:
„Gwałtowne stłumienie pokojowej demonstracji związków zawodowych w Turcji jest całkowicie nie do przyjęcia.
Nasi partnerzy w Turcji odegrali wiodącą rolę w działaniach humanitarnych od czasu trzęsienia ziemi i całkowicie naturalne jest, aby zgłaszali uzasadnione obawy dotyczące niewłaściwego wykorzystania środków, które powinny trafiać bezpośrednio do tych, którzy najbardziej ich potrzebują.
Tłumienie tego pokojowego protestu pokazuje, dlaczego rząd nie ogłosił stanu wyjątkowego w całym kraju, tylko na obszarze katastrofy.
Ograniczanie praw podstawowych ludzi nie może mieć miejsca w warunkach ratowania życia i odbudowy elementarnych środków funkcjonowania społeczeństwa. Środki przeznaczone na ten cel powinny być przeznaczone na pomoc humanitarną.
Tak jak tureckie związki zawodowe pomogły ratować życie i wspierać ofiary trzęsienia ziemi, tak mają ważną rolę do odegrania, jeśli dalszy proces odbudowy ma przebiegać w sprawiedliwy sposób.
Wzywamy rząd turecki do zaangażowania się w dialog społeczny ze związkami zawodowymi w ramach procesu odbudowy i wzywamy Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych do wyjaśnienia władzom tureckim, że prawa podstawowe muszą być zawsze przestrzegane”.