Trzeba wprowadzić rejestr agresywnych zachowań pacjentów wobec personelu medycznego

Kategoria: