Treść listu europejskich partnerów społecznych do Komisji Europejskiej z dnia1 kwietnia 2020 r.

Nasi polscy członkowie poinformowali nas o przyjęciu przez polski parlament nowego aktu prawnego umożliwiającego premierowi dowolne odwoływanie członków Rady Dialogu Społecznego podczas epidemii Covid-19.

Rozumiemy, że postanowienia w tej sprawie zostały zawarte w projekcie szczegółowych rozwiązań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa Covid-19.

Partnerzy społeczni, reprezentujący największe związki zawodowe i organizacje pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, protestowali już w sobotę przeciwko poważnej „ingerencji w niezależność tej ważnej instytucji dialogu społecznego w Polsce”. Wydali wspólny list w tej sprawie, podpisany przez: Solidarność, OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Business Centre Club, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego (w załączeniu).

Autonomia partnerów społecznych jest fundamentalnym elementem dialogu społecznego, gwarantowanym przez prawo międzynarodowe i europejskie. Ponadto dialog społeczny jest kluczowym instrumentem do walki z ekonomicznymi i społecznymi konsekwencjami Covid-19 i rządy w całej Europie powinny wspierać partnerów społecznych, aby odnieśli sukces w tym przedsięwzięciu.

Jako europejscy partnerzy społeczni jesteśmy bardzo zaniepokojeni tą sytuacją i wzywamy państwa do otwarcia dyskusji z polskim rządem w celu natychmiastowego wycofania się z tych nowych rozporządzeń. Pomogłoby to zaradzić temu, co uważamy za niedopuszczalne zagrożenie dla autonomii partnerów społecznych.

Podpisane: Luca Visentini (Sekretarz Gegenralny EKZZ), Markus J. Beyrer (Dyrektor Generalny Business Europe), Sekretarz Generalna (Valeria Ronzitti), Sekretarz Generalna smEunited (Veronique Willems)