Szkolenie: „Łańcuchy dostaw: zorganizowane i uregulowane”

Tytuł szkolenia: „ Łańcuchy dostaw: zorganizowane i uregulowane”.

Termin: 28.01 – 30.01.2020 r. (przyjazd 27.01., wyjazd 30.01. – po 15.00).

Miejsce: Runö Åkersberga, Szwecja

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 16.12.2019

Cele szkolenia:

  • Opisanie ponadnarodowej organizacji łańcucha dostaw.

  • Analiza siły i słabości tych praktyk.

  • Wskazanie miejsc pracy i dyskusja, jak związki zawodowe mogą spożytkować wiedzę na ten temat.

Języki robocze: angielski, szwedzki, francuski i niemiecki( w zależności od zgłoszeń).

Program:

W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Runö

Näsvägen 100, 184 92

Åkersberga, Sweden

Telephone: +46 8 555 380 00

Uczestnicy:

– związkowcy zajmujący się problematyką pracy, niewolniczymi praktykami w systemie łańcucha dostaw.

– związkowcy zajmujący się problematyką międzynarodową.

– związkowcy z firm działających w skali międzynarodowej.

Mamy maksymalnie 20 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do wysyłania kobiet. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 16.12.2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Tsela Ceulemans, tceulemans@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Tsela Ceulemans, tceulemans@etui.org

 

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY