Szkolenie ETUI „ Prawo do połączenia – prawo do odłączenia”

Tytuł szkolenia: „ Prawo do połączenia – prawo do odłączenia”.

Termin: 21.01 – 23.01.2020 r. (przyjazd 20.01. wyjazd 23.01. – po szkoleniu).

Miejsce: Bruksela, Belgia

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 4.11.2019r.

Cele szkolenia:

  • Uczenie umiejętności prezentacji i komunikacji.

  • Szkolenie z mowy ciała i przemawiania.

  • Mówienie bez uprzedniego dłuższego przygotowania.

  • Szkolenie medialne i techniki przeprowadzania i udzielania wywiadu.

  • Międzykulturowe i ponadnarodowe aspekty komunikacji

Języki robocze: angielski.

Program:

W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia:

Zostanie podane w liście potwierdzającym zakwalifikowanie na kurs.

Uczestnicy:

– związkowcy, najlepiej młodzi, których praca jest związana z komunikacją na poziomie krajowym i międzynarodowym. Muszą mieć możliwość uczestnictwa w pełni przez trzy dni szkolenia.

Mamy maksymalnie 16 miejsc . Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Zachęcamy do wysyłania kobiet. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 17.12.2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Nathalie De Vits, ndevits@etui.org

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 3 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Nathalie De Vits, ndevits@etui.org

POBIERZ PROGRAM

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY