Szkolenie ETUI: Ochrona socjalna dla wszystkich. Pracownicy nietypowi i ich ochrona

Szkolenie ETUI we współpracy z CISL(Włochy). GSEE (Grecja) i LPSK (Litwa)

Tytuł szkolenia: „Ochrona socjalna dla wszystkich. Pracownicy nietypowi i ich ochrona”.

Termin: 24.03 – 26.03.2020 r. (przyjazd 23 marca na powitalny obiad w hotelu o 19.30. ; wyjazd 26.03. – loty po 16.00).

Miejsce: Wilno, Litwa.

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów do ETUI: 24.02.2019

Cele szkolenia:

  • Wymiana poglądów dotyczących definicji pracownika a-typowego, nietypowego.

  • Analiza różnych form nietypowej pracy na poziomie europejskim w powiązaniu z platformami cyfrowymi lub z tradycyjnymi sektorami. Analizie zostaną poddane sektory z trzech państw: Litwy, Włoch i Grecji.

  • Opisanie stanowiska EKZZ i UE w tych sprawach.

  • Wymiana doświadczeń dotyczących działań związków zawodowych na rzecz organizowania a-typowych pracowników.

  • Poinformowanie o narzędziach możliwych do zastosowania wobec a-typowych pracowników.

Języki robocze:

Angielski, włoski i litewski

Program: W załączniku.

Miejsce noclegu i szkolenia

Hotel Holiday Inn Vilnius

Uczestnicy:

– związkowcy, szczególnie młodzi i eksperci zajmujący się a-typowymi pracownikami i niestandardowymi formami pracy.

– związkowcy zajmujący się ochroną socjalną pracowników.

Mamy maksymalnie 20 miejsc. Ostateczne potwierdzenie będzie dokonane przez zespół ekspertów (trenerów), którzy będą się kierowali czy zgłoszone osoby są właściwą grupą docelową szkolenia. Rezerwacje dotyczące podróży można robić jedynie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Rejestracja i opłaty: dołączony druk zgłoszeniowy należy przesłać do 25.02.2019 roku do sekretariatu ETUI Education do Sylviane Mathty ( smathy@etui.org)

Koszty: organizacje członkowskie EKZZ z Europy Środkowo-Wschodniej dokonują wpłaty w wysokości 72 Euro (3 dni po 24 euro). Rezygnacja bez straty może być dokonana na 5 dni roboczych przed wydarzeniem. Jest ważne, by zgłaszający określił ile potrzebuje faktur i by podał customer reference number czyli numer referencyjny klienta.

Koszty podróży i noclegu (tylko 2 noce) oraz posiłki będą pokrywane przez ETUI Education dla członków z Unii Europejskiej. Prosimy organizować sobie podróż dopiero po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Wydatki muszą być ponoszone zgodnie z zasadami Komisji Europejskiej, czyli samoloty tylko w najtańszej klasie ekonomicznej, zwrot za samochód w wysokości 0,25 euro/km

Za taksówki nie zwracamy.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji to prosimy o kontakt z sekretariatem EKZZ:

Sylviane Mathty ( smathy@etui.org)

POBIERZ PROGRAM

FORMULARZ REJESTRACYJNY