Stanowisko Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” w sprawie projektu zmian w tzw. rozporządzeniu płacowym