Stanowisko Forum Związków Zawodowych ws. wyn agrodzen w gospodarce narodowej, minimalnego wynagrodzenia za prace oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpień Społecznych w 2024 r