Spotkanie inauguracyjne Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy

W dniu 7 lipca br. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach.

Głównym celem Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy OIP w Katowicach jest zmniejszenie zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ograniczenie liczby wypadków przy pracy. Działania w ramach Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy OIP w Katowicach oparte są na dialogu społecznym. Przedmiotem dialogu jest wspólne kształtowanie prawidłowych warunków pracy, przestrzeganie prawa pracy, promowanie dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej. Działania projektu mają charakter prewencyjny oraz edukacyjny.

W skład Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy OIP w Katowicach wchodzą przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach oraz przedstawiciele strony Pracowników – reprezentatywne organizacje związkowe, przedstawiciele strony Pracodawców – reprezentatywne organizacje Pracodawców, przedstawiciele urzędów, instytucji oraz uczelni wyższych działających w województwie Śląskim. Przedstawicielem Forum Związków Zawodowych w Radzie jest Pan Krzysztof Stefanek Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Śląskiego, Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego W Katowicach.

Skuteczna realizacja działań Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy przy OIP w Katowicach oparta jest o bieżącą analizę sytuacji gospodarczej województwa Śląskiego oraz działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przede wszystkim poprzez wzmożoną działalność prewencyjno-promocyjną, skoncentrowaną na branżach charakteryzujących się szczególnym narażeniu na powstanie wypadku przy pracy.

Na wniosek OIP wybrano przez głosowanie dwóch wiceprzewodniczących Rady: prof. Jana Wojtyłę
i dr. Janusza Michałka. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca tematyki prac Rady. Dla Państwowej Inspekcji Pracy ważnym obecnie tematem jest bezpieczeństwo pracy w górnictwie i nadmierna ilość zgonów naturalnych na terenie zakładów pracy. Profesor J. Wojtyła wnioskował omówienie zagadnień dotyczących wykonywania pracy zdalnej. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych, w imieniu FZZ, zgłosił temat sposobu zatrudniania pracowników. Chciałbym zainicjowania działania, aby podstawową formą zatrudnienia była umowa o pracę na czas nieokreślony. Po dyskusji ustalono że następne spotkanie odbędzie się 29 września, a tematem będzie praca zdalna.Krzysztof Stefanek

Przewodniczący ZW FZZ Województwa Śląskiego