Semestr: Zawieszone zasady oszczędnościowe powinny być ostatecznie zezłomowane

Komentując wytyczne gospodarcze opublikowane dzisiaj przez Komisję Europejską, sekretarz generalny EKZZ Luca Visentini powiedział:
„W związku z rosnącymi kosztami utrzymania związanymi z wojną w Ukrainie i pojawiającymi się tak szybko po pandemii, dalsze zawieszenie unijnych zasad oszczędnościowych jest właściwą rzeczą dla milionów ludzi pracy, którzy walczą o związanie końca z końcem i potrzebują pomocy.
Umożliwi to państwom członkowskim podjęcie działań w celu złagodzenia wpływu wysokich cen energii na rodziny, a także przyspieszy inwestycje w zieloną energię, aby zakończyć zależność Europy od rosyjskiej ropy naftowej. Należy oczywiście zrobić więcej, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa społecznie i tworzyła dobre miejsca pracy zastępujące te, które będą utracone.
Jednak Komisja Europejska niesłusznie wzywa niektóre kraje do natychmiastowego ograniczenia wydatków, co grozi jedynie pogłębieniem ich problemów gospodarczych i społecznych. Istnieje pilna potrzeba podwyżek płac w celu podtrzymania popytu wewnętrznego i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz ograniczenia wpływu podwójnego kryzysu na pracowników i gospodarstwa domowe.
To, że konieczne jest dalsze zawieszenie klauzuli korekcyjnej (tzw. escape clause), pokazuje po raz kolejny, że unijne zasady gospodarcze nie są dostosowane do celów i wymagają reformy, aby zastąpić przestarzałe i arbitralne zasady trwałą polityką proinwestycyjną, stworzoną z myślą o ludziach i planecie.
Komisja Europejska musi pójść dalej we wspieraniu ludzi czasie kryzysu poprzez refinansowanie programu SURE, który był tak skuteczny we wspieraniu pracowników i przedsiębiorstw podczas pandemii. Oprócz pomocy ludziom w przezwyciężeniu kryzysu związanego z kosztami życia, dałoby to również wszystkim państwom członkowskim równe możliwości zapewnienia schronienia uchodźcom uciekającym przed wojną na Ukrainie.
Chociaż Komisja ogłosiła pewne pożądane środki nadzwyczajne, potrzebne są bardziej zorganizowane konsultacje ze związkami zawodowymi, aby Europa przeszła przez te kryzysy w sposób sprawiedliwy dla pracowników”.