S. Wittkowicz: Uważamy, że Karta powinna być szybko nowelizowana w zakresie przywrócenia waloryzacji wynagrodzeń

Kategoria: