S. Wittkowicz: ,,Nie domagamy się wiele, żądamy za dobrą pracę godziwych wynagrodzeń na poziomie europejskim!”

Kategoria: