S. Wittkowicz: Nic nam po samej atmosferze, takie spotkania po prostu donikąd nas nie zaprowadzą.

Kategoria: