Ryzyko utraty 6 mln miejsc pracy w przededniu Nowego Roku

Europa ryzykuje rozpoczęcie Nowego Roku eksplozją bezrobocia, ponieważ – jak pokazują nowe badania EKZZ – programy potrzebne do ratowania miejsc pracy przed kryzysem Covid mogą zostać zamknięte w siedmiu państwach członkowskich.
Rządy państw, przy wsparciu unijnego programu SURE, uratowały 42 miliony miejsc pracy w szczycie pandemii dzięki programom tzw. „pracy krótkoterminowej”, które subsydiowały część wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia masowych zwolnień.
Jednak środki wspierania zatrudnienia wygasną 31 grudnia w siedmiu państwach członkowskich: Belgii, Czechach, Danii, Chorwacji, Portugalii, Szwecji i na Cyprze.
Około 5,8 mln miejsc pracy w tych krajach było wspieranych w maju w ramach „programów pracy krótkoterminowej”, co wskazuje na liczbę miejsc pracy zagrożonych w wypadku nie przedłużenia środków na ich utrzymanie.
Kolejnych 14,2 mln miejsc pracy jest zagrożonych w Austrii, Irlandii, Włoszech i Hiszpanii, gdzie programy wsparcia mają się zakończyć między 31 stycznia a 31 marca 2021 r.
Zbliżające się terminy zostały określone w ostatniej z serii briefingów dotyczących wpływu kryzysu Covid na zatrudnienie, opublikowanych przez EKZZ i jej instytut badawczy ETUI. EKZZ opublikowała właśnie badania pokazujące, że bezrobocie w UE mogłoby podwoić się z 15 do 30 milionów, gdyby wszystkie kraje przedwcześnie wycofały swoje programy wspierania zatrudnienia. Obecnie tylko kilka państw, takich jak Holandia, Luksemburg, Francja i Niemcy, potwierdziło, że będzie kontynuować wsparcie do połowy 2021 r., a nawet dłużej.
Aby uniknąć katastrofy związanej z bezrobociem, europejskie związki zawodowe wzywają:
  • Państwa członkowskie do przedłużenia programów pracy krótkoterminowej do czasu rzeczywistego ożywienia gospodarczego i stabilizacji zatrudnienia.
  • Komisję Europejską, by refinansowała swój program SURE o wartości 100 miliardów euro w celu dalszego wspierania państw członkowskich
  • Do wypracowania programów mających na celu rozwiązanie istniejących problemów, takich jak wykluczenie pracowników z grupy prekariatu i samozatrudnionych.

Sekretarz Generalny EKZZ Luca Visentini powiedział:

„Miliony europejskich pracowników, którzy stracili już część swoich zarobków, przeżywają teraz okres świąteczny pełen obaw o to, czy będą mieli pracę w Nowym Roku. Rządy muszą zapewnić pracownikom i firmom pewność co do przyszłości, przedłużając środki wspierania zatrudnienia do czasu rzeczywistego ożywienia gospodarczego w przyszłym roku.
Przywódcy UE pokazali, że wyciągnęli wnioski z krachu finansowego, wspierając miejsca pracy w czasie kryzysu i teraz muszą odnowić program SURE, aby ich wysiłki nie poszły na marne.
Każda utrata miejsca pracy utrudnia europejskiej gospodarce szybkie odbicie, a ponadto trzeba rozumieć, że Europy nie stać na kolejny kryzys społeczny”.