Równość płacy bez względu na płeć – protest z liną przed Berlaymont

Kategoria:
EKZZ zorganizowała we wtorek protest przed siedzibą Komisji Europejskiej pokazujący różnice płacowe, który miał formę wizualnego przedstawienia.
 
Linoskoczek przeszedł po linie rozciągniętej na wysokości 2 metrów, która symbolizowała trudną drogę, jaką trzeba pokonać przechodząc od płacy kobiety do płacy mężczyzny, czyli jak trudno jest  doprowadzić w końcu do zrównania zarobków.  W czasie przejścia muzycy śpiewali „powstańcie na rzecz równej płacy”.
 
To wydarzenie było związane z akcją EKZZ, która jest naciskiem na rzecz przyjęcia dyrektywy o przejrzystości płac w kontekście płci, a która powinna być dołączona do Pakietu Równości Płci, jaki Komisja Europejska zamierza opublikować w przyszłym miesiącu.
 
EKZZ wierzy, że przejrzystość płac to dobry sposób, by skutecznie zwalczać czasem nieświadome uprzedzenia i dyskryminację, która doprowadziła do 16% luki płacowej ze względu na płeć w Europie. Wzywamy do:
 
– wprowadzenia zakazu umieszczania klauzul tajności płac w kontraktach
 
– obowiązkowych rocznych audytów płac (w tym premii) wspartymi karami za nieprawidłowości
 
– wprowadzenia prawa pracowników do prośby o informację na temat zarobków kolegów, w tym informację o ich płci
 
– wsparcia na rzecz układów zbiorowych, które są najlepszym sposobem na likwidację luki płacowej
 
– przepisów, które uniemożliwią pracodawcom ukrywania się za „prywatnością”, ochroną danych osobowych i przepisami administracyjnymi.
 
Esther Lynch, z-ca sekretarza generalnego EKZZ:
 
Równość płac bez względu na płeć, to w Europie jak wysoko rozciągnięta lina, dlatego potrzebne jest prawo, które ostatecznie doprowadzi do równości 60 lat po tym, jak ta zasada została zapisana w unijnych traktatach. Komisja Europejska powinna wykorzystać Pakiet, by zakończyć z poufnością w prywatnym i publicznym sektorze, by zdemaskować niedoszacowanie pracy kobiet”.
 

Więcej zdjęć