Rada Ministrów wprowadza nowe ograniczenia z dniem 25 kwietnia

Z dniem 25 marca br. rząd wprowadza nowe ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Podstawą wprowadzenie nowych ograniczeń jest Ustawa  z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Poniżej znajdują się najważniejsze kwestie rozporządzenia Rady Ministrów:

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne będą mogli nadal bez przeszkód przemieszczać się do miejsca pracy. Wyjścia rekreacyjne do parku, lasu, na spotkania są zakazane.

  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.

  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (konieczność wizyty u lekarza, zrobienia zakupów, wykupienia leków). Będzie można się przemieszczać JEDYNIE aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Nadal będzie można opiekować się osobą starszą (jeśli jest się opiekunem takiej osoby).

Ograniczenie w przemieszczaniu się nie dotyczy prowadzenia działalności rolniczej, wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i prac w gospodarstwie rolnym, a także zakupów towarów i usług związanych z tymi aktywnościami (np. zakup nawozów sztucznych przez rolników, czy zakup towarów do sklepu spożywczego prowadzonego przez indywidualnego przedsiębiorcę).

Środki publicznego transportu zbiorowego nadal będą działać. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będzie możliwe jedynie spotykanie się z najbliższymi.

Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zakłady pracy

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

Otwarte pozostaną: sklepy spożywcze, apteki, banki, pralnie i drogerie.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują – restauracje nadal będą mogły świadczyć usługi polegające na dostarczaniu żywności NA WYNOS.

Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.