Pułap cen energii kluczowy dla wsparcia sankcji

Komentując zakończenie szczytu Rady Europejskiej, sekretarz generalny EKZZ Luca Visenti powiedział:
„Około 9,5 miliona ludzi miało już problemy z płaceniem rachunków, a kryzys energetyczny zaostrzony przez wojnę w Ukrainie prawdopodobnie pogrąży kolejne miliony w ubóstwie energetycznym. Tymczasem firmy energetyczne notują rekordowe zyski. Nie może być to bardziej jasne, że potrzebujemy limitu cen energii w okresie, gdy Europa szuka alternatywy dla rosyjskiego paliwa. Trzeba z jednej strony zapewnić ludziom godne życie, ale także zapewnić stałe poparcie społeczne dla możliwie najsurowszych sankcji wobec Rosji.
Przywódcy UE poczynili znaczne postępy w zakresie średnio- i długoterminowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, ale muszą one iść w parze z innymi środkami, które pomogą poradzić sobie z bezpośrednimi skutkami tej wojny. Oprócz ograniczania cen energii, UE powinna również działać na rzecz ochrony miejsc pracy i przedsiębiorstw, tak jak to robiła podczas pandemii. Trzeba teraz zmienić optykę i uruchomić finansowanie sprawdzonego programu SURE.
To ułatwiłoby forsowanie piątej rundy sankcji, które są bardzo potrzebne do zakończenia tej przerażającej, nielegalnej wojny. Nie ma miejsca na ideologiczną „oszczędność”, jeśli chcemy pokonać Putina.
UE powinna również zrobić więcej, aby pokazać, że jest po stronie Ukrainy, otwierając dialog z prezydentem Zełenskim na temat procesu akcesyjnego po jego nadzwyczajnie mocnym przemówieniu do Rady. Nie oczekuje się przecież, także po stronie ukraińskiej, że będzie to proces szybki czy łatwy.
Jednak rozpoczęcie tego procesu byłoby wyraźnym sygnałem dla Rosji, że Ukraina nie jest samotna, jest dzisiaj centralną częścią wspólnoty europejskiej. Ten sam dialog należy otworzyć z innymi krajami stowarzyszonymi z UE, takimi jak Gruzja i Mołdawia, aby zagwarantować stabilność i równe traktowanie regionu.”
Uwagi
Pełne przemówienie sekretarza generalnego EKZZ Luki Visentiniego na Szczycie Społecznym UE na temat „zjednoczonej odpowiedzi na społeczny i gospodarczy wpływ rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę”: https://www.etuc.org/en/speech/vtc-tripartite-social-summit-growth-and-employment-opening-speech-luca-visentini-etuc-0