Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę umożliwiającą wydłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy

14 sierpnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ma na celu przedłużenie kadencji organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy, jeżeli kadencja ta upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu i jeśli w związku z obowiązywaniem tego stanu nie mają oni możliwości przeprowadzenia wyborów. 
 
Kadencja powyższych organów zostanie przedłużona do czasu wyboru organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji lub społecznego inspektora pracy, jednak nie dłużej niż do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
 
 W uzasadnieniu do nowelizacji podkreślono, że wygaśnięcie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy bez możliwości przeprowadzenia wyborów członków na nową kadencję spowodowałaby ich paraliż.
 
Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Oczekujemy obecnie na publikację nowelizacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Dodatkowe informacje w sprawie podpisanej ustawy znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej: