Pracownicy Służb Mundurowych tworzą Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny

Organizacje związkowe, reprezentujące interesy Pracowników Służb Mundurowych zawiązały Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny!
 
Dlaczego? Ze względu na postępującą pauperyzację – spadek siły nabywczej wynagrodzeń, zwiększające się deficyty kadrowe, brak realnego dialogu ze stroną rządową, która nie reaguje na inflację, postulaty odnoszące się do podwyżek w państwowej sferze budżetowej i wiele innych problemów zamiatanych przez decydentów pod dywan. Takie właśnie są konsekwencje ignorowania strony pracowniczej, która szczególnie w tym przypadku, wykonuje pracę odpowiedzialną, trudną i strategicznie ważną!
 
Postulaty organizacji tworzących Komitet odnoszą się do potrzeb – wprowadzenia długofalowych strategii rozwojowych, inwestycji kadrowych, regularnego podnoszenia wynagrodzeń, potrzeby pilnego zabezpieczenia i wypłaty dodatków rekompensujących wzrost inflacji, przeciwdziałania spłaszczaniu siatki wynagrodzeń, zmiany sposobu prawa do nagrody jubileuszowej i wiele innych, ważnych oczekiwań, które w ciągu ostatnich lat ulegały marginalizacji!
 
Organizacje członkowskie FZZ, które współtworzą Komitet to:
 
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji, 
  • Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, 
  • Związek Zawodowy Pracowników Policji.
 
Liczymy, iż udostępnicie to przesłanie – pokażmy całej Polsce, że kolejna grupa ma serdecznie dość udawania, że wszystko jest w porządku!