Posłowie popierają pełne prawa pracowników platform

Parlament Europejski zrobił ważny krok w kierunku położenia kresu fikcyjnemu samozatrudnieniu i niepewnej sytuacji osób pracujących na cyfrowych platformach.
Dostawcy, taksówkarze, twórcy treści, programiści, pracownicy korzystający z „kliknięć”, inżynierowie i opiekunowie należą do 28 milionów pracowników, którzy odnieśliby korzyści z postanowień zawartych w raporcie Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, który został przegłosowany na posiedzeniu plenarnym.
Posłowie głosowali za zakończeniem systemu fałszywego samozatrudnienia wykorzystywanego przez firmy platformowe do cięcia kosztów ze szkodą dla płac i warunków pracy.
Głosowanie nastąpiło po akcji EKZZ na rzecz osób pracujących uczciwie dla firmy platformowej przeprowadzonej w pobliżu siedziby Parlamentu Europejskiego.
Środki zawarte w przyjętym dziś sprawozdaniu przyniosłyby:
– Prawo pracowników do odpowiedniej umowy o pracę, która ostatecznie zapewniłaby im takie prawa, jak płatny urlop chorobowy, płatny urlop i stawki wynagrodzenia zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub układami zbiorowymi.
– Ochronę wolności na rynku osób faktycznie pracujących na własny rachunek.
– Uczciwą konkurencję między firmami, zapewniającą, że te, które przestrzegają prawa, nie są w niekorzystnej sytuacji.
Środki te zapobiegłyby erozji europejskiego modelu społecznego w wyniku spirali konkurencji opartej na uchylaniu się od zobowiązań pracowniczych, podatkowych i socjalnych.
Postęp zależy teraz od Rady Europejskiej. Podczas prezydencji czeskiej Rada odrzuciła wniosek będący pod silnym wpływem lobbystów platformowych, który pozbawiłby pracowników „domniemania zatrudnienia”.
EKZZ dziękuje sprawozdawcom Parlamentu Europejskiego za ich ciężką pracę i wzywa Radę do przyjęcia wniosku odpowiadającego ambicjom wskazanym dzisiaj przez Parlament Europejski.
Sekretarz Konfederacji EKZZ Ludovic Voet powiedział:
„Zbyt długo firmy platformowe prowadzone przez multimilionerów wykorzystywały luki w prawie, aby uniknąć swoich najbardziej podstawowych obowiązków wobec siły roboczej i społeczeństwa.
Eksplozja fałszywego samozatrudnienia spowodowała, że miliony ludzi pracowały dłużej za mniej, postawiła w niekorzystnej sytuacji większość firm przestrzegających zasad i zubożyła nasze usługi publiczne z powodu niezapłaconych podatków.
Dzisiejsze głosowanie to ważny krok w kierunku przywrócenia bezpieczeństwa pracy, zapewnienia uczciwości w gospodarce i ochrony europejskiego modelu społecznego”.