Posłowie do PE zagłosowali za skończeniem z fałszywym samozatrudnieniem przez platformy

Parlament Europejski poparł propozycje mające na celu uniemożliwienie firmom – platformom zmuszania pracowników do fałszywego samozatrudnienia.
Miliony pracowników są pozbawione prawa do płacy minimalnej, urlopu i zasiłku chorobowego oraz bezpiecznej umowy o pracę przez niektóre firmy platformowe, które unikają swoich obowiązków jako pracodawcy.
Fałszywe samozatrudnienie nie tylko wyzyskuje pracowników, ale jest niesprawiedliwe także wobec większości pracodawców, którzy przestrzegają zasad. Ta metoda pozwala niektórym największym firmom na świecie unikać podatków i niepłacenia składek na ubezpieczenie społeczne potrzebnych do finansowania usług publicznych dla nas wszystkich.
Firmy-platformy przegrały w tym roku wiele spraw sądowych dotyczących fałszywego samozatrudnienia w całej Europie, a ostatnia miała miejsce we wtorek w Holandii, gdzie sędziowie orzekli, że „stosunek prawny między Uberem a jego kierowcami spełnia wszystkie cechy umowy o pracę”.
Ten rosnący skandal był omawiany we wtorek przez Parlament Europejski, a wczoraj wieczorem posłowie do PE głosowali 524 do 39 głosów za raportem złożonym przez francuską eurodeputowaną Sylvie Brunet przy wsparciu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.
Posłowie poparli następujące propozycje, które są kluczowe dla położenia kresu fałszywemu samozatrudnieniu:
  • „domniemanie wzruszalne (łac. praesumptio iuris tantum) stosunku pracy dla spółek platformowych”
  • „Odwrócenie ciężaru dowodu”
  • „Wyjaśnienie, że nie można brać pod uwagę ustanowienia nowego unijnego dotyczącego tzw. trzeciego statusu między pracownikiem a osobą samozatrudnioną”
  • Pracownicy firm-platform powinni mieć prawo do zbiorowego organizowania się i bycia reprezentowanym przez związki zawodowe.
Te rozwiązania nawiązują do propozycji przedstawionych przez EKZZ w odpowiedzi na drugi etap konsultacji Komisji Europejskiej w sprawie działań dotyczących warunków pracy na platformach, które zakończyły się w środę. W swojej odpowiedzi EKZZ wyjaśnia konkretnie, jak powinno działać domniemanie stosunku pracy i odwrócenie ciężaru dowodu.
Sprawozdanie ustanowiło standard dla przyszłej dyrektywy w sprawie, która ma zostać przedstawiona przez Komisję do końca roku.
Sekretarz Konfederacji ETUC Ludovic Voet powiedział:
„Zbyt długo firmy-platformy osiągały ogromne zyski, unikając swoich podstawowych obowiązków jako pracodawcy kosztem pracowników, dobrych pracodawców i kosztem jakości usług publicznych.
Podobnie jak od dawna ruch związkowy, Parlament Europejski uznał za skandal fałszywe samozatrudnienia.
Cieszymy się, że Parlament Europejski popiera żądania EKZZ wyrażone podczas konsultacji z partnerami społecznymi: domniemanie wzruszalne stosunku pracy i przeniesienie ciężaru dowodu z pracownika na platformę idą w parze. Skończy to z fałszywym samozatrudnieniem pracowników, jednocześnie pozwalając platformom naprawdę działającym z prawdziwymi samozatrudnionymi na kontynuowanie tej formy zatrudnienia.
Głosowanie pokazało, że istnieje szeroki konsensus na rzecz dostosowania firm-platform do prawa, którego muszą przestrzegać wszyscy pracodawcy. Komisja nie powinna ugiąć się pod presją platform i ich lobbystów, aby nadal unikały swoich zobowiązań lub naginały prawo na swoją korzyść”.
Uwagi
Odpowiedź EKZZ podczas II fazy konsultacji: