Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

W dniu 15 października 2021 r. w Centrum Dialogu Społecznego w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych. Posiedzenie odbywało się w formule hybrydowej. Zespołowi przewodniczył Pan Waldemar Lutkowski wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych. W posiedzeniu stacjonarnie uczestniczył Pan Krzysztof Małecki, członek zespołu z ramienia FZZ. Stronę rządową reprezentował wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szwed.

Pierwszym tematem spotkania był projekt zmian w ustawie o emeryturach pomostowych. Swoje stanowisko w przedmiocie procedowanych zmian przedłożyli pracodawcy. Wszyscy obecni na posiedzeniu opowiedzieli się za koniecznością wprowadzenia zmian
w przedmiotowej ustawie. Przedstawiciel Lewiatana podniósł kwestię częstotliwości informowania przez pracodawców o stanowiskach pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze – art. 41 ust. 5 ustawy, a przedstawiciel Pracodawców RP wskazał na brak kompletnego rozwiązania problemu emerytur pomostowych. W dniu 20 października 2021 r. na posiedzeniu plenarnym RDS zdecyduje się charakter zgłoszonych zmian oraz dalsze ich procedowanie.

Drugim tematem była kwestia emerytur w wysokości poniżej minimalnej. Przedstawiciel ZUS podkreślił, iż kobiety mają wyższe emerytury w tym przedziale od mężczyzn. Pan K. Małecki wskazał na konieczność ustalenia prawa do emerytury nawet tym osobom o najniższym kapitale, chociażby z uwagi na kwestię odwołania do sądu.

Osób pobierających świadczenia poniżej minimalnego jest obecnie w Polsce ok. 310 tys., z czego według Członka Rady Nadzorczej ZUS, Pana Bogdana Grzybowskiego, 150 tys. i tak korzysta z systemu pomocy społecznej.

Ustalono, że kolejnymi tematami, którymi zajmie się Zespół będą: PPK, zbiegi umów oraz emerytury stażowe.